Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Savanakhet làm việc với các cơ quan chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo