Du hí “thủ phủ kinh tế” của Lào và thưởng thức hương vị bình dị từ gà nướng Savanakhet