Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Savanakhet và Sêkông với Thừa Thiên Huế