THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA TỈNH SAVANAKHET VÀ SÊKÔNG VỚI THỪA THIÊN HUẾ