Tăng cường hợp tác giữa ba tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) – Savanakhet (Lào) – Mukdahan (Thái Lan)