LÀO KÊU GỌI DOANH NGHIỆP VIỆT ĐẦU TƯ VÀO ĐẶC KHU KINH TẾ SAVAN SENO