Lào kêu gọi doanh nghiệp Việt đầu tư vào Đặc khu kinh tế Savan Seno