ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN, THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI CÁC TỈNH TRUNG LÀO