CHẠY THỬ MÔ HÌNH ‘MỘT CỬA, MỘT LẦN DỪNG’ TẠI CẶP CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO – DEN SAVAN