TP Hồ Chí Minh và tỉnh Savanakhet của Lào thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác