Trao tặng Trường THCS Đông Savẳn cho huyện Sê Pông, tỉnh Savanakhet