TRAO TẶNG TRƯỜNG THCS ĐÔNG SAVẲN CHO HUYỆN SÊ PÔNG, TỈNH SAVANAKHET