NÊN LÀM HỒ SƠ DU HỌC MỸ THỜI ĐIỂM NÀO LÀ PHÙ HỢP NHẤT?