ĐỂ “SĂN” HỌC BỔNG TOÀN PHẦN MỸ, HỌC SINH VIỆT CẦN TRANG BỊ NHỮNG GÌ?