Tác hại của bệnh viêm bàng quang cấp tính, mãn tính