VietinBank Lào mở thêm chi nhánh mới ở Savanakhet cuối năm 2017