Vietinbank Lào mở thêm chi nhánh mới ở Savannakhet cuối năm 2017