Lễ động thổ dự án đài phát thanh phát hình khu vực tỉnh Savannakhet