Tọa đàm khoa học với Trường chính trị – Hành chính tỉnh Savannakhet CHDCND Lào