Quảng Trị ký văn bản hợp tác bảo vệ đường biên giới với 2 tỉnh của Lào