Người việt nam ở savanakhet, lào giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc