Nghiên cứu chứng minh: Người lười mặc thời trang công sở thường làm việc tốt hơn