LÀO: Nước sông Mekong lên mức báo động, khẩn trương sơ tán dân ở Savanakhet