KỶ NIỆM 73 NĂM QUỐC KHÁNH VIỆT NAM TẠI SAVANAKHET, LÀO