Kỷ niệm 73 năm quốc khánh Việt Nam tại Savanakhet, Lào