Giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trên tuyến biên giới hai tỉnh Quảng Trị – Savannakhet