Công ty điện lực Quảng Trị: Cấp điện cho 2 tỉnh Savannakhet và Salavan của Lào