Vải sợi sen, chất liệu siêu công năng mới tại “LIFE IN MOTION” show 2019