Khai trương đường bay Pakse – Savanakhet – Đà Nẵng.