MU bất ngờ nối lại đàm phán với Barcelona: Một sao sắp ra đi là ai?