Phá thai bằng kovax là gì? Phá như thế nào? Có đau không?