Hơn 650 học sinh Việt Nam và quốc tế thi Toán tại Hà Nội