Toàn cảnh vụ việc của resort Aroma từ góc nhìn của South Edge Digital