BTV Quốc Khánh “chữa cháy” thế nào mà được khen tới tấp?